Upgrade van de huisvesting van Doc-Direkt in Winschoten

In Winschoten is een van de zeven locaties van Doc-Direkt gevestigd. Doc-Direkt is een overheidsdienst die zicht bezighoudt met de opslag en het beheer van uitgebreide papieren en digitale archieven voor het gehele Rijk. BCN Groep was als directievoerder betrokken bij de upgrade van de locatie in Winschoten. 

Upgrade naar label A
Rondom het centrale opslaggedeelte bevindt zich een U-vormig kantoorgebouw. De werkzaamheden concentreerden zich op dit deel van het gebouw. Met deze transformatie voldoet het gebouw aan de moderne eisen wat betreft isolatiewaarden en binnenklimaat. Dankzij het aanbrengen van dakisolatie, isolerende beglazing en compleet nieuwe installaties is het gebouw geüpgraded van energielabel E naar label A.

Goede sfeer
In de aanloop naar de uitvoering hebben wij de opdrachtgever onder meer ondersteund bij de selectie van de aannemer. Als bouwdirectie fungeerden we als schakel tussen de aannemer en de zeer betrokken opdrachtgever. Wij vinden een goede sfeer en het zorgen voor synergie in het bouwteam belangrijk. Met persoonlijke aandacht voor alle partijen konden we het project half juni binnen planning en budget opleveren. We hebben succesvol ingezet op een oplevering zonder noemenswaardige restpunten.

Open dak
Bij dit project was met name de vervanging van het platte dak een punt van aandacht. Hierbij is de oude dakbedekking verwijderd en zijn isolatie en nieuwe dakbedekking aangebracht. Het gehele dak is vervangen, een oppervlakte van zo’n 50 x 50 meter.

Veiligheid
Bij dit gebouw draait alles om het veilig bewaren van - vaak vertrouwelijke - archiefstukken. Dat had ook zijn weerslag op de veiligheidseisen: het bouwterrein en het gebouw moesten te allen tijde goed worden afgesloten. Ondanks de werkzaamheden aan installaties zorgden we ervoor dat het inbraakalarm steeds functioneerde. Het bouwplaatspersoneel moest van onbesproken gedrag zijn had alleen toegang als het van tevoren was aangemeld.

Op 9 juli is het gebouw in gebruik genomen. Op 29 september 2018 is het vernieuwde kantoor feestelijk geopend.