SWS De Leister Igge in Opeinde wordt toekomstbestendig Integraal Kind Centrum

De Leister Igge wordt het eerste Integraal Kind Centrum in Nederland met Nul op de Meter in een bestaand gebouw. BCN Groep begeleidt het renovatietraject.

Samenwerkingsschool De Leister Igge in Opeinde ondergaat deze zomervakantie een transformatie. Het doel is om het gebouw toekomstbestendig te verduurzamen, met een gezond hoogwaardig binnenklimaat en een flexibele indeling. Na de renovatie is het gebouw klaar voor een duurzame toekomst en biedt het onderdak aan een Integraal Kind Centrum (IKC) voor samenwerkingsschool De Leister Igge, peuterspelen van Oink! en kinderopvangorganisatie Vandaag.

Innovatief project
Het innovatieve karakter van dit project maakt het mogelijk om ook eens van de gebaande paden af te wijken. Daarbij is onze kennis en ervaring op het gebied van energieneutraal bouwen een groot voordeel. In zorgvuldige afstemming met opdrachtgever en gebruikers dragen wij er zorg voor dat het onderwijs tijdens het gehele traject ongehinderd door kan gaan.

School vol Energie
Dit project is een pilot uit het uitvoeringsprogramma ‘School vol Energie’ dat met hulp van Platform 31 wordt gerealiseerd. Dit programma is onderdeel van de Green Deal Scholen en ondersteunt schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. De Leister Igge wordt hiermee een nul-op-de-meter-school, die net zoveel energie opwekt als hij verbruikt. Na de renovatie zal het schoolgebouw qua kwaliteit vergelijkbaar zijn met nieuwbouw en is er sprake van een gezond, hoogwaardig binnenklimaat. Vanuit het subsidieprogramma Energiesprong van Platform 31 zijn diverse consortia bijeengebracht die in staat zijn renovatiewerkzaamheden uit te voeren en de klimaat- en energiemaatregelen toe te passen. BCN heeft een aantal van deze partijen uitgenodigd om in te schrijven voor dit project. Het werk is gegund aan consortium Grenovation.

Design & Build
Het consortium werkte het Design & Build project uit in een structuurontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. BCN begeleidt ook het uitvoeringsproces en is verantwoordelijk voor de toetsing van de ontwerpen. Bij elke stap geven we de aannemende partij een ‘go’ of een ‘no go’. Het consortium garandeert twintig jaar lang nul-op-de-meter. Het is verantwoordelijk voor de integrale kwaliteit en moet laten zien dat het voldoet aan de eisen en prestaties die wij in overleg met de opdrachtgever en gebruikers hebben geformuleerd. Wij toetsen bijvoorbeeld of het gebouw is berekend conform de energieprestatie-eisen. Daarnaast controleren we of alles klopt voor het primaire proces.

Het ontwerptraject is inmiddels achter de rug. Vanaf week 29 wordt er volop verbouwd. De school zal in een recordtijd van 7 weken worden getransformeerd. De kinderen kunnen vanaf 4 september het schooljaar beginnen in een “nieuwe” frisse school.

Meerbouw maakte een mooie video van dit bijzondere project:

De video van Meerbouw over De Leister Igge