34 huur- appartementen met deelauto’s aan de Barestraat in Groningen

In Groningen begeleidt BCN Groep de bouw van 34 huurappartementen voor werkende en studerende jongeren.

Het is een binnenstedelijke ontwikkeling op de plaats waar voorheen een autobedrijf was gevestigd. Elk appartement is voorzien van een woonkamer, douche en toilet, slaapgedeelte en keuken. Op 19 april ging de eerste boorpaal de grond in. De oplevering staat gepland voor begin 2019.

Kiezen voor kwaliteit

We realiseren dit project in bouwteamverband met Geveke Bouw en Van Ringen Architecten, beide vertrouwd met binnenstedelijk bouwen in de stad Groningen. Bij het opstellen van het programma van eisen is bewust gekozen voor goede kwaliteit, zowel wat betreft afwerking als qua voorzieningen. We hebben daarbij de concurrerende woningmarkt in Groningen meegewogen. Het voornemen is om een van de appartementen in een vroeg stadium af te bouwen. Potentiële huurders kunnen zich dan een goed beeld vormen van de ruimte en van wat wij als bouwteam verstaan onder ‘kwaliteit’.

Afstemming

Met het bouwteam hebben we in een zeer vroeg stadium nagedacht over de te gebruiken technieken en materialen. We pakken het project integraal aan en hebben gezamenlijk een realistische planning opgesteld. Zo zorgen we voor een vloeiend proces en vermijden we onder meer oponthoud door de oplopende levertijden van materialen.

Er is veel aandacht voor de afstemming met omwonenden en bedrijven in de buurt. Zij worden tijdig geïnformeerd over transporten en werkzaamheden die overlast zouden kunnen geven. Om overlast voor de buurt te beperken worden de funderingspalen geboord in plaats van geheid.

Huren met gebruik van auto

Wij verwachten dat de doelgroep meer behoefte heeft aan autogebruik dan aan autobezit. Hier bieden we een slimme mobiliteitsoplossing voor aan in de vorm van autodelen. Bewoners kunnen gebruik maken van een aantal deelauto’s die op eigen terrein kunnen worden geparkeerd. Hierbij speelt duurzaamheid ook een rol: mensen worden gedwongen om bewust te worden van de manier waarop zij hun vervoer willen regelen. De uitgifte van de deelauto’s zal worden toevertrouwd aan een gespecialiseerd bedrijf. Men kan verschillende types auto’s lenen: van een kleine stadsauto tot een grote auto met veel laadruimte. Op het dak van het appartementengebouw komt een flink aantal zonnepanelen die ook de energie zullen verschaffen voor de laadpalen voor elektrische auto’s.