Nieuwbouw Sint Nicolaasschool in Haren is op hoogte

Bij de nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool in Haren treedt BCN Groep op als projectmanager.

We verzorgen ook de directievoering en het bouwtoezicht tijdens het bouwproces. Het project wordt in bouwteamverband uitgevoerd met Van Wijnen (aannemer), BAM Bouw en Techniek (installateur) en abtWassenaar als constructeur. Architect is Maas architecten, Technion is installatieadviseur.

Op hoogte

De nieuwbouw van de school heeft kort na de voorjaarsvakantie het hoogste punt bereikt. De 350 leerlingen mochten - allen uitgerust met bouwhelmen en stevig schoeisel - onder begeleiding veilig hun nieuwe schoolgebouw verkennen. Uit het oogpunt van veiligheid zijn de werkzaamheden tijdens de rondgang uiteraard even stilgelegd.

Tijdswinst

De weersomstandigheden - eerst veel regen, daarna vorst - heeft enigszins de rem op de voortgang gezet. Met vorstig weer kun je geen betonvloeren storten in een gebouw dat nog erg open is. De school moet na de zomervakantie in gebruik kunnen worden genomen. Op onderdelen kijken we samen met de aannemer waar we tijdswinst kunnen creëren. Dat was bijvoorbeeld mogelijk door met de gemeente af te stemmen dat deze de bestrating rondom het gebouw in twee fases uitvoert: eerst aan de achterzijde, daarna aan de voorzijde. Zo blijft het gebouw toegankelijk voor de bouwploeg.

Kwaliteit

In de voorbereiding van het project hebben we samen met de bouwende partijen naar optimalisaties gezocht. Over de hele breedte van het project hebben we kritisch naar de kosten gekeken. Waar dat kon is gekozen voor voordeliger productalternatieven of voor slimmere werkwijzen. Zo zijn we erin geslaagd om binnen het beschikbare budget uit te komen, terwijl kwaliteit en veiligheid van het gebouw gewaarborgd blijven. Onze kwaliteitscontroles registreren we in het programma Field dat de aannemer gebruikt voor zijn bouwadministratie. Rapporten, tekeningen, foto’s en verslagen worden hierin overzichtelijk vastgelegd.

De school valt binnen de contouren van de seismische hazardkaart (2017) en er is besloten dat het gebouw aardbevingsbestendig moet worden gebouwd. Met de NAM is in het voortraject overeengekomen dat zij de extra kosten voor hun rekening nemen die gepaard gaan met het aardbevingsbestendig bouwen.

Goede sfeer

We sturen het bouwproces op basis van de contractstukken, met als einddatum 18 juli. Tijdens de maandelijkse bouwvergaderingen bespreken we de stand van zaken. Bij eventuele vertragingen halen we de oorzaak boven water en zoeken we samen met de aannemer naar een oplossing. Zo nu en dan stappen we ook bij de werkvergaderingen van de aannemer naar binnen om goede voeling te houden. Daarnaast onderhoudt BCN contacten met de opdrachtgever; deze wordt tijdens de maandelijkse stuurgroepvergaderingen bijgepraat en vanuit dit team vindt zo nodig bijsturing plaats. Met onze manier van werken ontzorgen we de opdrachtgever waar dat kan. Door goede communicatie - met waar het kan een vleugje humor - zorgen we voor een goede sfeer op de bouwplaats. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om ook op wat minder ontspannen momenten de mensen positief en gemotiveerd te houden, om zo samen toe te werken naar een goed eindresultaat.