Uitbreiding van een succesvol concept voor een woonzorgboerderij

In Heeten (gemeente Raalte) heeft BCN Groep in 2012-2015 de bouw begeleid van woonzorgboerderij Stevenserf.

Een uniek plattelandsconcept dat een zeer specifieke doelgroep bedient: mensen met ernstige geheugenproblemen die afkomstig zijn van een plattelandsomgeving. De woonzorgboerderij staat op een erf waar bewoners vrij kunnen bewegen, genieten van de natuur en tuinieren in de bloemen- of moestuin. Naast 24-uurs zorg en -begeleiding wordt op Stevenserf ook dagopvang aangeboden.

Succesvol concept

Dit concept blijkt zó succesvol te zijn dat zorggroep Raalte een extra woongroep voor acht bewoners wil realiseren. Drie kleinschalige woongroepen zullen dan plaats bieden aan 22 bewoners. Het doel is Stevenserf gefundeerd neer te zetten als volledig zelfstandige woonzorglocatie van Zorggroep Raalte.

Inzichtelijk maken

De ervaringen bij fase 1 waren voor de zorggroep aanleiding om BCN Groep te vragen ook deze fase van A tot Z te begeleiden. Voor deze tweede fase gingen we van start met een budget van anderhalf miljoen euro. Dit is iets verhoogd omdat de zorggroep in het traject naar het VO (voorlopig ontwerp) nog enkele aanvullende wensen voor fase 1 heeft ingebracht. In een beslisdocument per fase beschrijven we onder meer proces, programma van eisen, budget en planning. We benoemen hierin tevens de extra toevoegingen en onderbouwen de bijbehorende kosten. Daarmee verschaffen we de opdrachtgever inzicht en zorgen we ervoor dat het proces dat we doorlopen, goed gedekt is.

Meer bewegingsruimte

De geactualiseerde visie van de zorggroep richt zich op “belevingsgerichte zorg” waarin het dagelijkse leven zoveel mogelijk wordt gevolgd. Deze visie is in samenhang met de verbeterpunten van fase 1 vertaald in het nieuwe PvE. Daarbij geven we invulling aan de eerste verdieping van het bestaande deel, die nog geen functie had; hier komt dagopvang. Het belangrijkste aspect uit dit PvE is dat mensen meer bewegingsruimte krijgen. Bewoners kunnen in de nieuwe opzet van de ene naar de andere groep lopen. Ook zijn er ‘belevingshoekjes’ toegevoegd; deze miste de zorggroep in het bestaande deel. Om een flexibele kamerindeling mogelijk te maken, is het vloeroppervlak iets groter ten opzichte van de eerste fase.

Ontzorgen

BCN Groep begeleidt dit project vanaf de beginfase. We hebben al in een vroeg stadium onze plannen toegelicht bij de gemeente. Deze zal hier naar verwachting in meegaan, mits de uitbreiding een ondergeschikt volume krijgt ten opzichte van het hoofdgebouw. Omdat de uitbreiding buiten het toegestane oppervlakte valt, zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. We koersen hiervoor op een versnelde procedure op basis van het ontwerp. Daarom hebben we adviesbureau SAB – dat ons ook in de eerste fase bij de procedure terzijde heeft gestaan – gevraagd dit nogmaals te doen. We handelen daarbij proactief en zetten alvast de voorgestelde aanpak op schrift.

Zodra de gemeente en de Raad van Toezicht van Zorggroep Raalte hun fiat geven, pakken wij de technische uitwerking van het DO (definitief ontwerp) op. De planning is erop gericht om in het tweede kwartaal van 2018 met de bouwwerkzaamheden te starten. Tijdens de uitvoeringsfase verzorgt BCN Groep ook de bouwdirectie.