Feestelijke onthulling van het bouwbord voor Sint Nicolaasschool

In het voortraject betrokken we het team, OR en MR in de plannen, zodat er nu een breed gedragen ontwerp ligt.

Onze huisvestingsadviseur leverde daarin een waardevolle bijdrage. 

De Sint Nicolaasschool wordt een transparante school met relatief grote, kwalitatief hoogwaardige leslokalen. Een school die qua uitstraling en indeling past bij de onderwijsfilosofie, waarin ‘rust’ en ‘zien en gezien worden’ op een mooie manier tot uitdrukking komen.
Samen met de school en alle betrokken bouwpartijen kijken we uit naar deze bouwfase, waarin de plannen die we zo zorgvuldig hebben voorbereid, ten uitvoer worden gebracht.