Rabobank Hoogeveen

Transformatie pand Laurus naar adviescentrum Rabobank Zuidwest-Drenthe

Rabobank Velsen

Transformatie van kantoorpand naar duurzaam, modern adviescentrum

Transformatie

Bestaand vastgoed een nieuw leven geven? Dat kan! Transformatie of herbestemming biedt een duurzame oplossing.

Zorg

Snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorg? Flexibeler vastgoed, lagere en stabielere lasten?